www.karotec.net

 

Hardtrening bra for eldre


Det er aldri for sent å trene seg i form. Fersk forskning viser at utholdenhetstrening med høy intensitet gir like god uttelling hos eldre som hos yngre. - HELGE HANSEN
OPPFORDRING: Per Folgerø håper flere eldre vil begynne å sykle.
Foto: HELGE HANSEN

Tøff trening med høy puls er ansett som det mest effektive når yngre mennesker skal bedre formen.

Nå viser det seg at samme type trening gir samme effekt hos eldre mennesker. Hardtrening gir en rask bedring i eldres oksygenopptak, noe kan forebygge hjerte- og karsykdommer.

Pulsklokker og hoppetau
Høyskolelektor Håvard Østerås ved Høgskolen i Trøndelag har testet hvordan hardtrening (85-95 prosent av makspuls) virker på friske, eldre mennesker. Testgruppen hadde en snittalder på 69 år.

I forsøket trente deltakerne med pulsklokker og fikk vite hva deres makspuls lå på. Treningen besto av rask gange og løping, enkle aerobicøvelser, poster med diverse øvelser (for eksempel hoppetau) samt en del lekpregede, høyintensive aktiviteter.

Etter bare ti ukers med trening var formforbedringen markant. Deltakerne økte sitt maksimale oksygenopptak med 15,5 prosent.

- Dette betyr at eldre kan bedre sin utholdenhet på relativt kort tid ved å trene med høy intensitet, skriver Østerås i siste utgave av tidsskriftet Aldring og livsløp.

Tren på riktig nivå
Med økende alder reduseres utholdenheten. Reduksjonen lar seg måle ved et redusert oksygenopptak. Dette påvirker evnen til å utføre daglige aktiviteter. Et bedret oksygenopptak har positiv innvirkning på hjerte, blodvolum og blodtrykk, og kan dermed forebygge hjerte- og karsykdommer.

Østerås peker på at når eldre trener i store grupper, er det ofte de med størst funksjonsnedsettelse som styrer tempoet, noe som reduserer treningseffekten for de friskeste.

Han anbefaler derfor at det tilrettelegges slik at alle får trent ut fra sitt nivå og med høy nok intensitet.

Selv om det er betydelig flere risikofaktorer knyttet til hardtrening enn til mer moderat eller forsiktig trening, mener Østerås at faren likevel er så liten at det ikke bør skremme noen fra å prøve.

Også tidligere forskning har påpekt god effekt av trening for eldre.

 

 

 

 

Aldri for sent å begynne å trene

Fysisk trening er aldri for sent- fysisk trening, også først sent i livet, reduserer risikoen for hjertesykdom

 

Passive eldre mennesker kan redusere sin risiko for hjertesykdom vesentlig ved å starte et treningsprogram med fysisk aktivitet, selv i høy alder, viser nye studieresultater.

Om studien

Funnene er nylig publisert i nettutgaven av det anerkjente medisinske tidsskriftet Heart og er basert på en studie av 312 pasienter mellom 40 og 68 år med etablert hjertesykdom. Kontrollgruppen bestod av 479 friske frivillige i samme alder. Dr Wolfgang Koenig fra det medisinske fakultetet ved universitetet i Ulm i Tyskland og hans forskerteam har intervjuet hver deltager om deres fysiske aktivitetsnivå i tidlig voksenalder (20-39 år) og i sen voksenalder (40 år og eldre).

Som forventet var risikofaktorer for hjertesykdom, som for eksempel diabetes, røykevaner, høyt blodtrykk og kolesterolnivåer, betraktelig mer vanlig hos personer med etablert hjertesykdom enn blant de øvrige studiedeltagerne.

Omtrent 50 % av deltagerne i gruppen med hjertesykdom og 70 % i kontrollgruppen rapporterte moderat eller svært høy fysisk aktivitet både i tidlig og sen voksenalder. Henholdsvis 10 % og 5 % i de samme gruppene rapporterte en helt passiv livsstil.

Studieresultater

Som forventet fant forskerne at deltagere som hadde vært fysisk aktive i hele sitt liv, hadde ca 60 % mindre sannsynlighet for å utvikle hjertesykdom, sammenlignet med de med en sedat og inaktiv livsførsel.

Derimot fant de at passive, inaktive personer i tidlig voksenalder, som la om til et langt mer fysisk aktivt liv etter fylte 40 år, hadde ca 55 % mindre sannsynlighet for hjertesykdom, sammenlignet med de som forble inaktive hele voksenlivet.

Studiens konklusjon

Dr Koenig og hans forskerkolleger sier at resultatene deres klart viser, at det aldri er for sent å begynne med fysisk aktivitet for å oppnå redusert risiko for hjertesykdom. De konkluderer med at et mer fysisk aktivitetsmønster åpenbart gir redusert risiko for koronar hjertesykdom, og at det å skifte fra en sedat og stillesittende livsstil til en mer fysisk og aktiv livsstil, selv sent i voksenlivet, kan redusere faren for koronar hjertesykdom betydelig.

Å forebygge alderssykdom kan være enkelt: